Al-Quran & Sunnah: Dasyatnya Neraka Allah SWTGAMBARAN API NERAKA


Abu Hurairah meriwayatkan:

"Ketika Rasulullah berkata: Api dunia kamu adalah satu dari 70 bahagian api neraka;"lalu seseorang bertanya;"Ya Rasulullah, adakah ia tidak akan mencukupi untuk membakar orang kafir? Maka Rasulullah menjawab "Api neraka mempunyai 69 bahagian lebih dari api biasa di dunia,dan kesemuanya adalah sangat panas sebagaimana ia (api dunia). -Riwayat Bukhari.

KESAN NERAKA PADA DUNIA MANUSIA


Kesan-kesan kehebatan neraka dapat dirasai di dunia ini lagi berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

Diriwayat oleh Abu Hurairah:
Rasulullah SAW bersabda: Api neraka mengadu kepada Allah dengan berkata;"Hai Tuhanku, bahagian-bahagian padaku memakan di antara satu sama lain. "Lalu Allah membenarkannya mengambil dua pernafasan iaitu pada musim sejuk dan pada musim panas. Inilah sebabnya mengapa kamu terasa terlalu panas dan terlalu sejuk" (HR Imam Bukhari)

MAKANAN PENDUDUK NERAKA


Penduduk neraka tetap diberi makanan walaupun makanan ini tidak menyuburkan badan mereka.
Firman Allah:
"Mereka tidak memperolehi makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar." (Surah Al Ghasiyah 6-7)

MINUMAN AHLI NERAKA


1. Hamim (air yang mendidih)
Firman Allah:
"Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya."

2. Ghassaq (nanah dan darah)
Firman Allah:
"Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada makanan sedikit pun kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa." (Surah Al-Haqqah 35-37)

3. Sadid (air danur (nanah), yang keluar dari tubuh ahli neraka)
Firman Allah:
"Dihadapan mereka ada neraka Jahannam, dan ia diberi minum dari air danur (nanah yang keluar dari tubuh ahli neraka)." (Surah Ibrahim 16)

4. Air seperti tembaga cair
Firman Allah:
"Dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberi minum dengan air seperti tembaga yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat rehat yang paling hina." (Surah Al-Kahfi 29)

PAKAIAN AHLI NERAKA


1. Pakaian dari api
Firman Allah:
"Inilah dua golongan (mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka." (Surah Al Hajj 19)

2. Pakaian dari minyak tar
Firman Allah:
"Pakaian mereka adalah dari minyak tar dan muka mereka diliputi oleh jilatan api neraka." ( Surah  Ibrahim 50)

BAHAN BAKAR API NERAKA


Bahan bakar neraka adalah terdiri dari manusia dan jin yang kafir dan engkar kepada Allah, batu-batu termasuk patung berhala. 
Firman Allah;
"Hai orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya dan mengerjakan apa yang diperintahkanNya." (Surah At-Tahrim 6)

PENDUDUK NERAKA


Imran b Husin meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda:
"Aku melihat ke dalam syurga dan mendapati majoriti penduduknya adalah orang miskin, dan aku melihat ke dalam neraka, aku mendapati majoriti penduduknya adalah wanita," (HR Imam Bukhari)

NAMA-NAMA NERAKA


Neraka mempunyai beberapa nama sebagaimana telah disebutkan di dalam Al Quran, iaitu:

1. Jahannam
Firman Allah yang bermaksud "Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai." (Surah An- Naba:21)

2. Latho
Firman Allah yang bermaksud "Sekali-kali tidak dapat sesungguhnya neraka (Latho) itu adalah api yang berganjak, yang mengelupaskan kulit kepala"  (Surah Al- Ma'arij 15-16)

3. Al-Hutamah
"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutamah. Dan tahukah kamu apa Hutamah itu? Iaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati." (Surah Al - Humazah 4-7)

4. Sa'ir
Disebutkan dalam surah Asy-Syura:7 bermaksud: "...sesungguhnya masuk ke syurga dan segolongan masuk ke neraka sa'ir."

5. Saqar
Firman Allah yang bermaksud "Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia."

6. Al- Jahim
"Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat." (Surah Asy-Syura :91)

7. Al- Hawiyah
"Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. .... iaitu api yang sangat panas." (Surah Al-Qari'ah 8-11)

PENJAGA NERAKA


Al Quran menyebutkan bahawa jumlah penjaga neraka itu sembilan belas seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Muddaththir ayat 30-31. Salah satu dari sembilan belas itu adalah Malik, penjaga pintu neraka. Allah telah menyebutkan namanya dalam Al-Qur'an yang bermaksud: 
"Mereka berseru, Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami sahaja. `Dia menjawab; Kamu akan tetap tinggal di neraka ini."

*Sama-samalah kita berdoa kepada Allah supaya dilindungi daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. Justeru, ayuh kita memaksimumkan amalan kebaikan kita di dunia ini dan menjauhi segala larangan Allah SWT.

~Selamat Beramal~

Popular